Nästa drop in fotografering till LT är tisdagen den 18 februari
kl. 09.00 -10.00.
Ni kan köpa förstoringar i olika storlekar från fotograferingen.
Ett samarbete med LT och Södertälje Sjukhus
Isabella & Christoffer med Dorothèe och syskon Josèfine