Nästa drop in fotografering till LT är tisdagen den 31 mars
kl. 09.00 -10.00.
Ni kan köpa förstoringar i olika storlekar från fotograferingen.
Ett samarbete med LT och Södertälje Sjukhus

Mattias och Louice med Ludvig Syskon är Amadeuz 4 år.

Isabella & Christoffer med Dorothèe och syskon Josèfine